Avslag på boliglån?

Har fått varsel om utleggsforretning fra namsmannen eller namsfogden. Vi hjelper deg å refinansere dyre lån med pant i bolig.

Har du fått avslag på om boliglån? Det er mange ulike årsaker til du kan få avslag på lånesøknaden om boliglån hos din tradisjonelle bank. Det er mange som tar det veldig tungt når de har fått avslag på sin lånesøknad. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de mest vanlige avslags årsakene og hva du kan gjøre for å forbedre din økonomiske situasjon.

 

Ifølge SSB sine hjemmesider, eier tre av fire husholdninger bolig. Bankene tar en helhetsvurdering av din økonomi og det er basert mange faktorer som for eksempel inntekt, gjeld eller om du har barn osv. Avgjøringsgrunnlaget om avslag eller innvilget boliglån er basert på boliglånsforskriften og beregningsmodeller for å vurdere din økonomiske situasjon. Alle bankene vurdere lånesøknad ulikt og dermed er det alltid lurt å prøve å søke hos flere banker. Det er mange grunner til at nordmenn får avslag på boliglån,  og her er noen av de mest vanligste avslags årsakene til boliglån:

Norges Bank setter opp styringsrenten til 1,75%

 

Har du fått betalingsanmerkning?

Dersom du er i en økonomisk krise og uheldigvis har pådratt deg betalingsanmerkning er det nesten umulig å få boliglån hos en vanlig bank. En betalingsanmerkning er en merknad som viser til at du har mislighold lån. Bankene er veldig opptatt at du betaler tilbake det du skylder. Raskeste måten å bli fjerne betalingsanmerkning er ved å betale det utestående kravet. Det finnes en annen løsning dersom du ikke har mulighet til å betale kravet du skylder og det er ved å refinansiere gjelden med sikkerhet i bolig. Tradisjonelle banker tilbyr ikke denne løsning men spesial banker kan hjelpe deg med å bli kvitt betalingsanmerkning med sikkerhet i bolig.

 

Manglende ledig sikkerhet i bolig eller egenkapital

Hvis du skal kjøpe bolig er det krav om at du må stille med 15% egenkapital av det boligen koster. I mange tilfeller kan du ha god nok inntekt til å betjene ønsket lånebeløp men blir stoppet av egenkapital kravet. Dersom du skal kjøpe en bolig som koster 3 000 000 kroner trenger du 450 000 kroner i egenkapital. Ikke alle klarer å spare så mye og bruker foreldrene som kausjonist hvor banken tar pant i foreldrene sin bolig.

Våre samarbeidspartnere kan hjelpe deg som har fått avslag om boliglån hos vanlig bank

Kan jeg få boliglån med lav eller varierende inntekt?

Banker stiller strenge krav om god betjeningsevne. Ifølge boliglånforskriften er det krav om at du kan låne opptil 5 ganger årsinntekt. Dersom du har lav inntekt eller varierende inntekt kan det bli vanskelig å få lån. Hvis du ikke har fast jobb eller inntekt som variere fra måned til måned blir det ansett som høy usikkerhet knyttet til inntekt. Bankene ønsker ikke å gi lån til deg som har ustabil økonomi hvor det kan bli utfordrende for deg å betale de månedlige terminbeløpene.

 

Boliglån uten fast jobb eller varierende inntekt?

 

Er du selvstendig næringsdrivende?

Det er høy risiko knyttet til selvstendig næringsdrivende da det er mye usikkerhet på hva inntekten vil være. Det blir vanskelig å beregne inntekt da bankene ikke kan forutse hva inntekten vil være fremover. I motsetning til en fast jobb hvor man vet hvor mye du vil tjene hver måned. Selvstendig næringsdrivende kan ha varierende inntekt og det kan være utfordrende for banken å gjør en vurdering av lånesøknaden. I mange tilfeller krever banker mye historikk på selskapet. Hvis det er ny oppstartet selskap vil det være vanskeligere å få lån da banken ønsker å ha mer historikk på tallene.

 

Har du høy gjeldsgrad?

Dersom du har høy gjeldsgrad kan det være en årsak til at banken ikke vil gi deg lån. Din samlede gjeld kan ikke overstige 5 ganger årsinntekten. Ubenyttet kredittramme som er registrert på gjeldsregister tar bankene med i vurdering i din lånesøknad. Dermed er det smart å kvitte seg med kreditt kort som du har tilgjengelig for å øke mulighetene dine til å få mer lån.

Bør jeg investere i sekundærbolig?

 

 

Skroll til toppen