Utleggsforretning – har du fått utlegg?

Har du fått varsel om utleggsforretning? Vi hjelper deg å stoppe utleggstrekket ved å refinansiere inkassosaker og dyr gjeld.

Har du fått varsel om utleggsforretning? Hvis du har inkassosaker og inkassobyrå ikke klarer å drive inn pengene vil saken gå videre til begjæring om utlegg til namsmannen. Namsmannen vil ta en vurdering av din inntekt og gjeld og avgjøre om det er noe å ta utlegg i.

Hva er utleggsforretning?

Varsel om utleggsforretning betyr at kreditor krever at du betaler kravet du skylder. Dersom en utleggsforretning avgjøres kan det du skylder kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler. Men hva er forskjellen utleggstrekk og utleggspant?:

Utleggstrekk også kalt lønnstrekk eller påleggstrekk er trekk i lønn eller trygd. Da blir du trukket et fast beløp hver måned av arbeidsgiver eller nav.

Utleggspant betyr pant i et formuesgode i form av eiendom, bankkonti eller verdipapir. Videre kan det kreves tvangssalg av formuesgodet det er tatt pant i dersom du ikke klarer å gjør opp kravet du skylder.

Har du fått brev fra namsmannen?

Kan jeg stoppe utleggsforretning?

For å slippe en utleggsforretning må du betale det du skylder inkludert renter og omkostninger. Penge kravet må være innfridd før datoen for utleggsforretningen. Hvis du for eksempel har for lav inntekt til å dekke livsopphold og andre utgifter vil det ikke være mulig å fastsette et trekk i din inntekt. I slike situasjoner hvor du ikke har nok inntekt vil utleggene stoppes men utleggene kan begynne dersom du får en økning i din inntekt.

Har du fått begjæring om tvangssalg av boligen din

Betalingsanmerkning

Dersom du har fått utleggstrekk fra din arbeidsgiver eller nav er det blitt registrert en betalingsanmerkning på deg. Etter du har betalt ned hele kravet du skylder hos kreditor fjernes betalingsanmerkningen og skjer vanligvis innen 3 uker.

Bli kvitt betalingsanmerkning

Bli kvitt inkasso og dyr gjeld ved å refinansiere med sikkerhet i bolig. Vi i Lendl Finans hjelper deg å rydde opp i økonomien din

 

Slik blir en utleggsforretning slettet

 

  • Saksøker eller prosessfullmektige sender inn et skriv til Kartverket der de ber om å slette utlegget. De kan sende inn kopi av utleggsforretningen, eller skrive en løs erklæring.
  • Det må komme tydelig frem i hvilken eiendom utlegget er tinglyst på.
  • Du må oppgi dokumentnummeret utlegget har i grunnboken. Dersom du er usikker på hva dokumentnummeret er, kan du se grunnboksbladet til eiendommen i visningstjenesten.
  • Dokumentet må være signert med original underskrift av enten saksøker eller prosessfullmektige. Det er ikke mulig å slette et utlegg via e-post.
  • Dersom det er en privatperson som signerer som saksøker må også fødselsnummer (11 siffer) komme frem i brevet.
Skroll til toppen