Norges Bank setter opp styringsrenten til 1,75%

Hva er inflasjon

Norges Bank har besluttet med å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng for andre gang til 1,75% prosent. Prisveksten har tatt seg opp betydelig gjennom sommeren, samt er det høy aktivitet i norsk økonomi og lav arbeidsledighet. Dermed er det behov for å heve styringsrenten raskere enn forventet.

 

Opplever du høy prisvekst?

Ved å heve renten reduserer vi risikoen til den kraftige prisutviklingen og vil hjelpe med å dempe presset i norsk økonomi, og senke inflasjonen ned mot målet på 2%. Den siste tiden er vi preget av høy inflasjon og det merker i hverdagen. Det er begrenset på hvor mye du kan kutte ned på basisvarer da matpriser har hatt en kraftig utvikling i tillegg til høye strømpriser de siste månedene.

Boliglånsutgiften er den største utgiften de fleste har på lån og mange nordmenn har høy belåningsgrad. Dermed bør du se på andre muligheter til å redusere rentekostnadene dine. Du kan forsøke å reforhandle boliglånsrenten, eller eventuelt bytte boliglån til en annen bank.  Snakk med banken din og undersøk hva andre banker kan tilby deg og sammenlign tilbudene.

Fast eller flytende rente?

Burde jeg binde boliglåns renten? Ved å ha en fast rente betaler du for forutsigbarheten. Er du en husholdning som har en relativ stram økonomi og ikke kan tåle at boliglånskostnaden øker kan dette være et alternativ for deg. Norges bank varsler om ny rente heving i september 2022.

 

Stram økonomi fremover

Den nye renteheving kom raskere enn forventet etter at Norges Bank varslet dobbel rente heving i Juni 2022. En konsekvens av at Norges Bank hever styringsrenten til 1,75% er at flere nordmenn vil få strammere økonomi. Det hevdes at dem med middels eller høy inntekt vil kjenne på det mest da det er de som har høyere lån. Med en dobbel renteheving for andre gang på veldig kort tid vil det merkes betydelig på lommeboken. Dermed bør nordmenn redusere sin daglige forbruk og dette kan bli vanskelig da det er høy prisvekst på basisvarer.

Slik påvirker renteheving og inflasjon lommeboken din

I dag er styringsrente 0,25% høyere enn det den var før pandemien kom til Norge. Norges Bank sier ikke noe om hva renten vil øke med i september. Men eksperter forventer likevel at styringsrenten vil øke med 0,5 prosent poeng ved neste renteheving. Komitéen i Norges Bank mener at det vil være nødvendig å fortsette å heve renten i tiden framover. Når omgivelsene i norsk økonomi har bremset kraftig ned som et resultat av flere renteoppganger i 2022 vil nok økonomien og inflasjonen stabiliseres seg i 2023.

Rentebeslutning august 2022

Hvem er Norges Bank?

Norges Bank er landets sentralbank og har ansvaret for å sette styringsrenten og den fastsettes åtte ganger i året. I ekstraordinære tilfelle kan styringsrenten endres utenom de fastsatte møtene. Formålet med sentral banken virksomheten er å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikker betalingssystem. Norges bank reguleres av sentralbankloven.

Ida Wolden Bache er sentral bank sjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en åremålperiode på seks år.

Høye levekostnader i 20222

 

 

 

Skroll til toppen