Boliglån med kausjonist

Søk boliglån med realkausjonist

Kjenner du noen som kan stille som kausjonist og ønsker å kjøpe bolig, men har ikke nok egenkapital? Hvis du har foreldre eller kjenner noen som eier en bolig og har ledig sikkerhet i boligen som banken kan ta pant i trenger du ikke å bruke fri egenkapital. Pant vil si en garanti for at lånet blir betalt. Da kan boliglån med kausjonist være noe for deg. 

Hva er en kausjonist? 

En kausjonist er en person som stiller som garanti til banken dersom du ikke klarer å betjene lånet. Ofte bruker mange unge som skal kjøpe sin første bolig sine foreldre som kausjonist dersom de ikke har nok oppspart egenkapital. Det er flere faktorer som banken må ta hensyn til før et lånetilbud gis til kunden. I Ifølge boliglånforskriften er det krav om at låntaker har minimum egenkapital på 15% av det boligen koster. Videre stilles det et krav om inntekt, du kan maksimalt låne 5 ganger årsinntekten. I tillegg fratrekkes all gjeld du har inkludert studielån. Banken må også vurdere kundens betjeningsevne og ta i betraktning at kunden kan tåle en rentestigning med fem prosent. Alle disse faktorene er hva bankene legger til grunn når de behandler lånesøknader. 

Les mer om kausjonist her.

Hva er realkausjonist? 

En realkausjonist kan være løsning for deg som har for lite egenkapital til å kjøpe boligen du ønsker. En realkausjonist er noen som stiller boligen sin, fritidsbolig eller tomt som sikkerhet for lånet ditt. Det vil si at dersom du ikke klarer å betale lånet kan deler av lånet bli dekket av realkausjonist. Den som kausjonerer, vil være personlig ansvarlig for den delen av lånet som har blitt stilt garanti for, hvis låntaker ikke klare å betjene lånet. I verste tilfelle kan den som stiller boligen som garanti være nødt til å selge boligen sin til å dekke kravet. 

Et eksempel:

Ung kvinne 28 år ønsker å kjøpe en sin første bolig og har funnet drømme leiligheten til 3 000 000,- kr. For å kunne dekke 15% egenkapital kravet må hun har oppspart egenkapital på 450 000,- kr. Hun har kun spart 200 000,- kr og dermed ved å bruke foreldrene sine som realkausjonist kan hun få dekket det resterende på 250 000. 

Foreldrene eier en bolig med betydelig verdi. Dersom foreldrene ønsker å stille som garanti (realkausjonist) kan banken ta pant i deres bolig for manglende sikkerhet på 250 000,- kr for å være i henhold til boliglånsforskriften. 

Hvilke andre muligheter har jeg dersom jeg ikke har nok inntekt? 

 

Medlåntaker:

Det å ha en medlåntaker vil si at du er solidarisk ansvarlig for lånet og betjening av lånet på lik måte som hovedlåntaker. En medlåntaker innebærer mer juridisk ansvar enn om du stiller som realkausjonist. Forskjellen mellom medlåntaker og realkausjonist er at du som medlåntaker er du ansvarlig for hele lånet, dersom hovedlåntaker ikke klarer å betjene lånet. Derimot med realkausjonist er du kun ansvarlig for den delen av lånet du har valgt å stille garanti for.

Les også:

Skroll til toppen

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Fyll inn info nedenfor

Du er snart i mål!

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Du hører fra oss snart.
Ha en fin dag så lenge!