Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi bruker og samler inn dine personopplysninger. Hensikten med personvernreglene er å passe på at dine personopplysninger blir behandlet og ivaretatt på en god måte.

Behandlingsansvarlig

Lendl Finans AS (Org.nr. 923 456 058)

Slik behandler vi dine personopplysninger

Lendl Finans AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Vi vil sørge for at dine opplysninger er i henhold til gjeldene personvernregler og er forpliktet til at dine personopplysninger blir behandlet på en trygg og forsvarlig måte. Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendige for formålet de er samlet inn for, og vi er pliktet til å ha systemer og rutiner som sikrer at sletting og korrigering blir gjennomført.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hva brukes de til?

Vi innhenter personopplysninger for å oppfylle formålet om lånetilbud. Vi samler inn følgende opplysninger; navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-post, kreditt-og finansiell informasjon, familiesituasjon, ansettelsesforhold, boliginformasjon, fakturainformasjon og kontoinformasjon.  

For at våre bankpartnere skal kunne tilby deg et eventuelt lån eller refinansiering må vi innhente nødvendige personopplysningene. Når du sender inn en henvendelse til oss via vår nettside www.lendlfinans.no og e-epost post@lendlfinans.mysites.io eller oppgir opplysninger i telefonsamtale med Lendl Finans samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi i Lendl Finans deler dine personopplysninger med våre samarbeidende finansinstitusjoner og databehandlere og personopplysningene blir behandlet i henhold til formålene vi har angitt for. Bruken av dine personopplysninger, håndtert av våre databehandlere oppfyller kravene til sikkerhet for behandling av personvern.

Hva er dine rettigheter?

 

Rett til Korrigering

Dersom du oppdager at vi behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Vi ønsker at opplysningene vi behandler skal være riktige og oppdaterte, og vi skal utføre retting uten ugrunnet opphold, normalt senest innen 30 dager.

Rett til innsyn

Du har rett til få utlevert kopi av hvilke personopplysninger vi har om deg og formålet ved innhenting av opplysningene. Innsynsretten går ut på at du kan få vite hvordan opplysningene dine behandles og hvilke opplysninger vi har lagret om deg i våre systemer.

Rett til sletting

Du kan kreve sletting av opplysningene dine i følgende tilfeller:

  • Dersom du opphever samtykke til oppbevaring av dine personopplysninger, og det ikke er juridisk grunnlag for behandlingen.
  • Dersom du benytter deg av din rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine.
  • Dersom det ikke er noe grunnlag for å oppbevare opplysningene dine, og formålet med opplysningene er oppnådd.
  • Dersom opplysningene dine er behandlet på ulovlig måte.
  • Dersom vi er underlagt sletting av dine opplysninger

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre denne informasjonen fra oss til en annen tjenesteleverandør dersom det er teknisk gjennomførbart.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot at personopplysningen din behandles. En slik protest tilsier at Lendl Finans ikke lenger kan bruke personopplysningene dine.

Retten til å protestere gjelder ikke i følgende tilfeller:

  • Personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med virksomheten.
  • Virksomheten er pålagt i lov å behandle personopplysningene dine.

Retten til å protestere gjelder heller ikke dersom virksomheten kan vise at tungtveiende grunner går foran protesten din.

Begrenset behandling

Du har rett til å kreve at behandling av dine personopplysninger blir begrenset i gjeldende tilfeller:

  • Hvis du mener at opplysningene vi har av deg er feilaktig skal behandlingen begrenses mens vi kontrollerer om opplysningene er korrekte.
  • Personopplysninger behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger fordi det ikke er nødvendig for formålet de ble samlet inn for, men du har behov for de opplysningene for å avgjøre, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Du kan også besøke datatilsynets hjemmesider for mer informasjon om hvilke rettigheter du har og hvilke krav som stilles for å behandle dine personopplysninger. 

Vi lagrer og behandler opplysninger fra Cookies gjennom samtykke fra brukeren.  

Skroll til toppen

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Fyll inn info nedenfor

Du er snart i mål!

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Du hører fra oss snart.
Ha en fin dag så lenge!