Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?

Er du en av de som har mottatt varsel om tvangssalg av bolig fra namsmannen? Et tvangssalg av bolig er svært alvorlig og inngripende og kan medføre til et økonomisk tap. Dersom du har fått et slik varsel så kan vi hjelpe deg å stoppe tvangssalgsprosessen. I denne artikkelen skal vi se på hvilke muligheter du har hvis du er i en slik situasjon.

Hvordan ser et slik varsel ut?

Et varsel om tvangssalg er et formelt dokument som inneholder:

 • Navn på den eller de det gjelder
 • Fødselsdato og adresse
 • Adressen til objektet som det varsles om tvangssalg av
 • En fullstendig oversikt over kravet som ligger til grunn. I denne oversikten skal det gjøres rede for hoved beløp, gebyrer, renter og hvor mye av kravet som gjenstår.
 • Varselet må inkludere en beskrivelse av grunnlaget
 • Nødvendige vedlegg: Varsel om tvangsfullbyrdelse, kopi av grunnbok, kopi av pantattest og en kopi av grunnlaget for tvangssalg.

Les også her.

Det finnes ulike årsaker som fører til tvangssalg:

Vanligvis oppstår tvangssalg når du ikke har betalt regninger du skylder over lengre tid. Normalt vil du motta et varsel om inkasso dersom du har en utestående faktura og hvis du ikke betaler innen forfallsdato vil faktura bli sendt til inkasso. Hvis du mottar en betalingsplan fra kreditorer og ikke klarer forholde deg til betalingsplanen vil du få en betalingsanmerkning.

Her er det mest vanligste årsakene som fører til tvangssalg av boligen din:

 • Manglende betaling av felleskostnader
 • Manglende betaling av gjeld
 • Særlige regler i et sameie eller borettslag

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?

Den letteste måten å stoppe tvangssalg av bolig er ved å betale tilbake pengekravet du skylder. Den vanligste formen for å stoppe tvangssalg dersom du ikke har midlene til å betale er å refinansiere med sikkerhet i bolig. På denne måten får du redusert de månedlige kostnadene ved at du samler all gjeld og kreditter til ett og du samtidig får en mer romslig økonomi i hverdagen. Dersom du ikke får mer lån hos banken til å innfri kravet; er en annen løsning for å stoppe tvangssalget er ved å låne penger fra venner eller familie for å få betalt kravet du skylder. Dersom du skal låne penger er det lurt å opprette en lånekontrakt som avgjør forholdet mellom begge partert. En slik lånekontrakt bør inneholde følgende punkter:

 • Personopplysning om låntaker og långiver
 • Lånebeløpet
 • Når ble lånet tatt opp
 • Nedbetalingsplan og rentesats

Les mer om: Private Låneavtale

Vi har hjulpet flere med å stoppe tvangssalg av bolig. Send oss en uforpliktende søknad i dag så kan vi hjelpe deg raskest mulig.

Skroll til toppen