Har du fått brev fra namsmannen? Hva bør jeg gjøre

Har du betalingsvansker? Du kan søke om gjeldsordninger dersom du ikke har mulighet til å betale det du skylder,

Har du fått brev fra namsmannen? Skylder du penger og ikke klarer å gjør opp for seg kan namsmannen tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg. Namsmannen er en del av politiet og skal sørge for du betaler gjeld du skylder hos kreditor.

 

Hva er gjeldsordning?

Har du havnet i en økonomisk krise og ønsker få kontroll over din økonomi kan en gjeldsordning være løsning for deg. En gjeldsordning gir deg en sjanse til å betale så mye som mulig av gjelden i en tidsbegrenset periode. Dersom du får innvilget søknaden din om gjeldsordning betyr det at har rett til å dekke utgifter knyttet til bolig og livsopphold og resterende av pengene må brukes til å betale kreditorer. Normalt så varer en gjeldsordning i fem år og når du er ferdig med gjeldsordning så er du gjeldfri.

Les mer forskrift om livsoppholdssatser.

Namsmannens oppgaver er todelt hvor namsmannen skal hjelpe deg med søknad om gjeldsordningen i henhold til gjeldsordningsloven. Og på den andre siden kan namsmannen gjennomføre tvangsfullbyrdelse som avholdes av utleggsforretningen. Hensikten med gjeldsordningsloven er å gi personer med alvorlig gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Du kan skille mellom frivillig og tvungen gjeldsordning. I en frivillig gjeldsordning har skyldner og fordringshaver oppnådd gjeldsordningen gjennom avtale. Dersom kreditorene ikke aksepterer forslaget til frivillig gjeldsordning, kan du be tingretten om å fastsette en tvungen gjeldsordning.

 

Kan jeg få lån med inkasso?

Hva er gjeldsordninger? Les mer om hvilke muligheter du har i denne artikkelen.

Hvem kan søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven?

For å vite om du oppfyller vilkårene om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven må du bevise at du ikke er i stand til å gjør opp dine krav over lengre tid. Formålet med loven er å sikre at du innfri dine krav så langt det er mulig før du kan oppnå en avtale om gjeldsordning. Her er hovedvilkårene for å få gjeldsordning:

  • Skyldner må etter beste evne ha forsøkt å løse problemene på egen hånd.
  • Du må være varig ute av stand til å betale gjelden
  • Du må som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere
  • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at gjeldsforhandlinger åpnes.

Dersom du oppfyller alle hovedvilkårene kan du søke om gjeldsordning hos namsmannen. I tillegg kan du kontakte NAV for bistand og tjenesten er gratis.

 

Hvilke muligheter har jeg for å stoppe en tvunget gjeldsordning?

 

Har du fått brev fra namsmannen om tvunget gjeldsordning og er fortvilet på hva du kan gjøre for å stoppe tvangsinndriving eller tvangssalg av bolig. Har du inkassosaker, betalingsanmerkning, lønnstrekk eller utleggsforretninger så finnes det muligheter ut av problemene dine. Dersom du eier bolig er det en løsning hvor du kan stoppe tvangssalg av bolig. Er det nok ledig sikkerhet i din bolig kan søke om refinansiering av gjeld ved å samle alle dine forbrukslån, kredittkort og inkassosaker til ett lån med pant i bolig. Vi i Lendl Finans har dyktige og kunnskapsrike rådgivere som har hjulpet flere til å få kontroll på sin økonomi. La oss ta kampen for deg og finne den beste løsningen for din økonomi.

Har du betalingsvansker?

Skroll til toppen

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Fyll inn info nedenfor

Du er snart i mål!

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Du hører fra oss snart.
Ha en fin dag så lenge!