Hvordan slette utleggsforretning?

Har fått varsel om utleggsforretning fra namsmannen eller namsfogden. Vi hjelper deg å refinansere dyre lån med pant i bolig.

Varsel om utleggsforretning betyr at kreditor krever at du betaler kravet du skylder. Dersom en utleggsforretning avgjøres kan det du skylder kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler. Du kan stoppe utleggstrekk hvis du kan stille med sikkerhet i bolig.

Hva er en utleggsforretning?

Hvis du har pengekrav som du skylder til en eller flere kreditorer kan de kreve at du tilbake betaler det du skylder. Dersom du ikke klarer å betale kreditor kan kreditor krever å få pengene tilbake ved å sende brev til namsmannen eller namsfogden for å inndrive pengene gjennom et utleggstrekk eller ved å ta pant i eiendom. Hvis namsmannen beslutter om det er forsvarlig å begjære utleggsforretning blir det sendt et brev til kartverket.

Dersom en utleggsforretning blir gjennomført vil det medføre at det blir registrert en betalingsanmerkning. Hvis du klarer å betale pengekravet du skylder inkludert renter og omkostninger rett etter du har mottatt varsel om utleggsforretning vil det ikke bli registrert en betalingsanmerkning på deg. Dersom namsmannen har vurdert at det ikke er nok rom til å ta trekk i lønn eller ikke nok verdi å ta pant i eiendom vil betalingsanmerkning stå gjeldene i 3 år eller helt frem til du har betalt kravet.

Vil du samle gjeld og kreditter?

I en utleggsforretning prosess skal namsmannen bestemme om hvordan kreditor skal få pengene tilbake og dette gjøres gjennom ulike metoder. Her er en liste over mulige utfall som namsmannen kan beslutte å ta utlegg fra:

  1. Tvangstrekk i lønn eller trygd
  2. Beslag i bankkonto
  3. Pant i eiendeler eller løsøre
  4. Pant i fast eiendom
  5. Dom forliksrådet
  6. Intet til utlegg

Namsmannen bestemmer om det skal tas utleggstrekk eller utleggspant i eiendom.

Hvordan kan jeg slette utleggstrekk i eiendom?

 

Den eneste måten du kan bli kvitt en utleggstrekk eller utleggspant er ved å betale det du skylder. Hovedregelen sier at kun saksøker eller prosessfullmektige kan slette utleggsforretningen og dette gjøres ved å sende et skriv til kartverket og be om å slette utlegget i eiendommen. Du kan lese mer på kartverket.no sine hjemmesider om hvordan du kan slette utleggsforretningen.

Kreditor har ansvar for å melde fra til namsmannen om å slette betalingsanmerkninger, pant og heftelser dersom skyldner har gjort opp for seg. Og det kan ta noen dager før betalingsanmerkninger blir fjernet etter du betalt kravet du skylder.

Hva er forskjellen mellom sekundærbolig og primærbolig?

Hva er gjeldsordning?

 

En gjeldsordning er for deg som har mye gjeldsproblemer og har vanskeligheter med å betjene gjelden din grunnet økonomiske utfordringer. Denne ordningen er for deg som ikke ser en annen utvei av å komme seg ut av gjeldsproblemene. En gjeldsordning innebærer at du i 5 år skal ha nok penger til livsopphold og nødvendige bokostnader og resten av inntekten skal brukes til å dekke gjelden. Etter den bestemte tidsperioden som er normalt på 5 år vil all resterende gjeld bli slettet. Du kan søke om gjeldsordning hos politiet og få nødvendig økonomisk rådgivning hos NAV.

Utleggsforretning – Har du fått utlegg?

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Fyll inn info nedenfor

Du er snart i mål!

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Du hører fra oss snart.
Ha en fin dag så lenge!