Bør jeg investere i sekundærbolig?

Er du lurt å investere i sekundærbolig

Hvilke kostnader bør du tenke på før du skal investere i en sekundærbolig. Det er ulike kostnader knyttet til et boligkjøp og i denne artikkelen skal vi se nærmere på om det er lønnsomt å kjøpe en sekundærbolig.

Er det lønnsomt å kjøpe sekundærbolig?

 

Hvis du vil kjøpe en sekundærbolig i Oslo området trenger du 40 prosent egenkapital for å finansiere utleieboligen. Grunnen til at det høye egenkapitalkravet til å kjøpe en sekundærbolig i Oslo er for at bremse prisutviklingen på mindre boliger da færre kan ha råd til å kjøpe en sekundærbolig. I resten av landet, bortsett fra Oslo er egenkapital kravet lik som primærbolig bolig på 15 prosent av boligens verdi.

Hva er forskjellen på primærbolig og sekundærbolig?

 

Hva bør du tenke på før du skal kjøpe en sekundærbolig?

 

Før du investere i en sekundærbolig må du se på kostnadene knyttet til et slik kjøp. Det er viktig å ta en grundig vurdering før du kjøper en bolig til. Fellesgjelden er en kostnad eieren må dekke og ikke leietaker. Dermed bør du se på hvor høy fellesgjelden er og om den er bundet til en fastrente. Merk at dersom du skal kjøpe borettslagsbolig kreves det samtykke av styret for å kunne å leie ut boligen, dermed kan styret står fritt om tillatelse skal gis eller ikke.

Formuesverdi av annen bolig (sekundærbolig)

Kjøper du selveier bolig må du legge til en kostnad på 2,5 % av boligen kjøpesum utenom megler honorar. Andre kostnader du bør tenke på er vedlikeholdskostnader. Dette avhenger så klart om det er en ny eller eldre bolig. I gjennomsnitt er det anbefalt å budsjettere en årlig kostnad på cirka 10 000 til vedlikehold. Avdrag som du betaler på lånet skal ikke legges grunn i regnestykke da du betaler ned på gjelden da det er ansett som en sparing for deg.

Andre kostnader du bør tenke på ved kjøp av en sekundærbolig:

  • Kommunale utgifter
  • Forsikring på bygg
  • Felleskostnader

Skatt og renteutgifter

 

Du bør ha et langs tidsperspektiv på cirka 5 år hvis du skal investere i en utleiebolig. Et annen element som bør vurderes før du kjøper en sekundærbolig er å se på hvilke potensial boligen har for verdistiging. Det er verdt å bemerke seg at å investere i en utleiebolig får du leieinntekt men leieinntekten er ikke skattefri. Det er 22 prosent beskatning på leieinntekten du får på utleieboligen. Eier du for eksempel mer en 5 sekundærboliger blir dette betraktet som næringsvirksomhet og da blir du beskattet med 50 prosent av leieinntekten. Dersom du leier mindre enn 50 % av utleieverdien på primærboligen er leieinntekten skattefri.

I tillegg bør du beregne dine renteutgifter, men husk at du får rentefradrag på 22 % på totale rentekostnader når du lån på din utleiebolig og dette føres opp på din skattemelding. Flere investorer som kjøper utleiebolig har fastrente da det er mer forutsigbart rundt kostnadene ved en utleiebolig.

Har du fått brev fra namsmannen? Hva bør jeg gjøre

 

Hvordan bør jeg gå frem?

 

  1. Start med å ha en dialog med banken. kartlegg hvor mye egenkapital du har i primærbolig og hvor mye egenkapital som er nødvendig for å kjøpe en sekundærbolig. Selv om du har nok ledig sikkerhet i din primærbolig så kan ikke din totale gjeld overstige mer enn 5 ganger inntekten din.
  2. Ta en grundig vurdering av kostnader knyttet til kjøp av utleiebolig.
  3. Legg deg lavere på leiepris enn markedet. Har du fornøyde leietaker slipper du å måtte bytte leietaker ofte.

Alt i alt er det viktig å gjør et grundig forarbeid på kostnader og sett opp budsjett slik at du er godt rystet økonomisk hvis uforutsette kostnader skulle dukke opp med utleieboligen. Videre bør du vær i dialog med banken din for å finne ut om du faktisk har råd til å kjøpe en sekundærbolig. I tillegg bør du vurdere andre områder fra storbyene eller utenfor Oslo da egenkapital kravet og boligprisene er høyere selv om leieprisen er tilnærmet lik.

Avslag på boliglån?

 

 

 

 

Skroll til toppen

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Fyll inn info nedenfor

Du er snart i mål!

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Du hører fra oss snart.
Ha en fin dag så lenge!