Kraftig prisutvikling i leiemarkedet

Leieprisen på boliger har hatt en betydelig økning den siste tiden. Leieprisen økte med 7 prosent i første kvartal 2022 sammenlignet med året før og gjennomsnitts prisen for en bolig i Oslo er på nærmere 15 000 kroner.

 

Hva er årsaken til kraftig økning i leieprisen?

Årsaken til den kraftige økningen i leieprisen er et resultat av økt formuesskatt, prisøkning på sekundærboliger og økte rentekostnader. Ting har blitt dyrt dermed blir boligeier nødt til å skru opp leieprisene for å dekke kostnadene. I Oslo er den dyrest byen i Norge å leie bolig med en gjennomsnitts pris på 14.600 kroner. Det er forskjeller innad i Oslo på leieprisene, hvis du bor i sentrum området vil leieprisen være cirka 1000 kroner dyrere om du skulle leie en bolig lengre unna sentrum.

Får å kunne dempe det kraftige prisutviklingen spesielt i Oslo området må det bygges flere boliger.

Hva er forskjellen på sekundærbolig og primærbolig?

Det er færre tilgjengelige boliger på markedet

Det er relativt lavt tilbud av tilgjengelige boliger i Oslo til å leie dermed er det et høyt press i leiemarkedet. Det urovekkende lavt nivå av utleieboliger og det skyldes delvis til den økte formuesbeskatningen av sekundærboliger i 2022. Videre stilles det strenge krav til å kjøpe en sekundærbolig i Oslo; hvis du ønsker å kjøpe en sekundærbolig trenger du nemlig 40 prosent egenkapital av det bolig koster. På denne måten blir det mindre attraktivt å investere i en utleiebolig og i tillegg vil færre har mulighet til å kjøpe en sekundærbolig.

Under pandemien var mange studenter som flyttet hjem til foreldrene og arbeidsinnvandrere dro hjem dermed valgte mange å selge utleieboligene sine. Da smittevernstiltakene ble fjernet var det mange som flyttet ut og studentene er tilbake på campus og arbeidsinnvandringen er høy igjen. Dette er to grupper som etterspør utleiebolig og da er mange som kjemper om de samme boligene som igjen vil være med på presse prisene opp.

Utleggsforretning – har du fått utlegg?

 

Hvordan er leiemarkedet i Norge?

Omtrent 560 000 husholdninger leier bolig i Norge og utgjør cirka 23 prosent av det norske boligmarkedet. Leie kostnadene utgjør en stor den av din privatøkonomi og statistikken viser at leieprisen i Norge har økt kraftig i 2022. Gjennomsnitts prisen for å leie en bolig i Norge er cirka 9 710 kroner leiepris og den prosentvise endringen er på 2,7% sammenlignet med samme periode i fjor (2021).

Avslag på boliglån?

Skroll til toppen

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Fyll inn info nedenfor

Du er snart i mål!

Trenger du hjelp?
Ring oss på 406 25 555!

Du hører fra oss snart.
Ha en fin dag så lenge!